טיפול סיעודי לקשישים ביחס אישי

טיפול סיעודי

כשאדם נמצא במצב סיעודי בו הוא נתון להשגחה רציפה, תמיד יהיה מדובר בהוצאה כלכלית גדולה ומשמעותית. טיפול סיעודי הוא טיפול סביב השעון. האדם קשיש שמגיע למצב סיעודי, לרוב יהיה זקוק לסיוע בכל דבר החל מהפעולות הפשוטות ועד הרגע בו הוא עוצם את עיניו.

לצורך זה ישנן שתי אופציות לקשיש הסיעודי, טיפולים במסגרת בית אבות סיעודיים שונים, או טיפול על ידי מטפל סיעודי. בכל אפשרות יידרש להתחשב הן ברגשותיה ורצונותיה של המשפחה של הקשיש וגם בקשיש עצמו כמובן.

אופיו של הטיפול הסיעודי

כאשר מדברים על טיפול סיעודי ברור הרי שמדובר בהשקעה והחלטה כבדת משקל, כשמדובר במטפל סיעודי זר לאדם היקר לנו מכל. ההורים שלנו, שטיפלו בנו כל החיים זקוקים עכשיו לעזרתנו. הם צריכים עכשיו שמשהו מיומן ונאמן והגון יעניק להם את כל הצרכים האלמנטריים שלא ירגיש בשום מחסור.

כשאדם מגיע לטיפול סיעודי יש צורך להתחיל להעניק לו טיפול אישי סביב השעון במידי. יש לבחור מישהי שישהה איתם למשך כל שארית חייהם ויעזור להם בכל מה שהם זקוקים ולנו יהיה קשה לסייע להם. זה הזמן שאנו צריכים לגבש את כל היצירתיות שלנו ולמעשה את כל הערכה שלנו להורים שנתנו לנו את כל מה שהיינו זקוקים כל החיים, ולהעניק להורינו את הטיפול המסור שיתאים בדיוק לצרכים שלהם.

טיפול סיעודי – במה בוחרים?

אף טיפול סיעודי אינו נחשב למותרות, כל אדם שזקוק לטיפול זה, נדון לטיפול בסיסי לצורך הקיום שלו וצורך בסיסי על מנת שיוכל להמשיך לחיות. בשל כך תמיד תהייה דילמה מה יותר יהיה נכון בית אבות שהוא סיעודי או לחילופין טיפול סיעודי על ידי מטפל. כל טיפול סיעודי מצריך מקצועיות, חמלה ולב רחב ומסור שכן מדובר בטיפול לא קל אך עם הרבה סיפוק.